Ziemowit Pająkowski

Kancelaria

Kancelaria została założona przez adw. Ziemowita Pająkowskiego, wpisanego na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Siedziba Kancelarii mieści się w Krakowie, przy al. Pokoju 13/3, jakkolwiek usługi świadczone są na terenie całego kraju.

Założycielem Kancelarii jest adwokat Ziemowit Pająkowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (zarówno kierunku administracja jak i prawo). Na kierunku administracja obronił on (na ocenę bardzo dobrą) pracę magisterską nt. populizmu w Ameryce Południowej, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Krystyny Chojnickiej. Z kolei na kierunku Prawo obronił (na ocenę bardzo dobrą) pracę magisterską pt.: „Interwenient uboczny w postępowaniu cywilnym”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Oklejaka. Aplikację odbył z w Kancelarii Adwokackiej Ochalik&Michalczyk w Krakowie, z którą współpracuje do chwili obecnej. Nadto, Kancelaria adw. Ziemowita Pająkowskiego stale współpracuje z adwokatem Marcinem Wiśniewskim.

Obszar działania

Kancelaria udziela pomocy w szerokim zakresie problematyki prawniczej, w tym zwłaszcza w zakresie prawa i postępowania cywilnego, gospodarczego, rodzinnego jak też karnego (ze szczególnym uwzględnieniem reprezentowania pokrzywdzonych w ramach tego procesu), oraz w prawie i postępowaniu administracyjnym.

W szczególności, wskazać należy następujące zagadnienia:

Kancelaria zapewnia reprezentację przed wszelkimi właściwymi sądami i organami, we wszystkich instancjach (w tym przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym)

Kontakt

al. Pokoju 13/3
31-548 Kraków
Tel.: 698-680-757
kancelaria@pajakowski.pl

W celu uzgodnienia spotkania, proszę w pierwszej kolejności o telefon bądź mail.